Aktywność na osiedlu?
Rozpoczęliśmy budowę siłowni plenerowej, a dla najmłodszych mieszkańców powstaje plac zabaw.