Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Inżynieria Rzeszów S.A.

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.osiedlecarpatia.pl. Gromadzone, w dzienniku logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Firmy. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer
  użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http
  liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście
 • do strony Firmy nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Inżynieria Rzeszów S.A. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych GIODO

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie www.osiedlecarpatia.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis: www.osiedlecarpatia.pl

Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki powoduje że strona serwisu www.osiedlecarpatia.pl usuwa utworzony plik.

Odnośniki do innych stron

Serwis osiedlecarpatia.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Inżynieria Rzeszów S.A.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.