Zobacz jak przebiegają pracę nad budową budynku A2.