Aktualizacja z budowy.
Nasz parking obok budynku nabiera kształtu.
Oprócz miejsc do wykupienia znajdziesz również wiele ogólnodostępnych miejsc dla siebie oraz gości.