Mieszkanie M49 jest już przygotowane do kolejnego etapu.

Zobacz jak buduje się Osiedle Carpatia.